Ceník

služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou

Pracovně-lékařská prohlídka ( nesmluvní zaměstnavatelé - jen kat. 1 bez dalších rizik )..............................................................800 Kč

Výpis z dokumentace na standardním formuláři .........................................................................................................................................................400 Kč

Výpis z dokumentace na vlastním formuláři.....................................................................................................................................................................800 Kč

Příplatek za expresní výpis do 24 hodin...............................................................................................................................................................................200 Kč 

Prohlídka pro řidičský průkaz........................................................................................................................................................................................................600 Kč

Prohlídka pro řidičský průkaz seniorů ( nad 65 let ).....................................................................................................................................................400 Kč

Prohlídka pro zbrojní průkaz..........................................................................................................................................................................................................800 Kč

Prohlídka pro kapitánský, potápěčský průkaz...............................................................................................................................................................1000 Kč

Prohlídka pro zdravotní průkaz v potravinářství..............................................................................................................................................................400 Kč

Prohlídka pro profesní průkazy ( elektrikář, VZV, svářeč, jeřábník, atd ).......................................................................................................800 Kč

Prohlídka do sboru dobrovolných hasičů ..........................................................................................................................................................................250 Kč

Prohlídka pro přihlášku ke studiu na SŠ, VŠ......................................................................................................................................................................300 Kč

Prohlídka pro letní tábory.................................................................................................................................................................................................................200 Kč

Prohlídka pro rekvalifikační kurzy Úřadu práce...............................................................................................................................................................250 Kč

Prohlídka pro rekondiční pobyty.................................................................................................................................................................................................250 Kč

Prohlídka pro zájmovou sportovní činnost (bez EKG) ................................................................................................................................................500 Kč

Prohlídka pro lázeňský pobyt (samoplátci)....................................................................................................................................................................... 600 Kč

Vypsání tiskopisu pro komerční pojišťovnu, policii, soudy ( jednoduchý formulář )............................................................................400 Kč

Vypsání tiskopisu pro komerční pojišťovnu, policii, soudy ( podrobný formulář ).................................................................................800 Kč

Potvrzení na vlastní žádost (pracovní úřad, rekreace)................................................................................................................................................400 Kč

Žádost o umístění do domova důchodců, sociálního zařízení ...........................................................................................................................200 Kč

Posudek o bolestném, úrazová pojistka...............................................................................................................................................................................400 Kč

Jiný administrativní výkon................................................................................................................................................................................................................400 Kč

Předoperační vyšetření (operace nehrazené pojišťovnou ( bez EKG a laboratoře))...........................................................................800 Kč

EKG na vlastní žádost, před operací nehrazenou pojišťovnou............................................................................................................................200 Kč

Odběr krve na vlastní žádost, před operací nehrazené pojišťovnou ................................................................................................................50 Kč (+ cena požadovaného vyšetření dle ceníku laboratoře)

Komplexní vyšetření nehrazené pojišťovnou, vyšetření nepojištěného pac............................................................................................900 Kč

Cílené nebo kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta.......................................................................................................................................600 Kč

Konzultace v cizím jazyce...............................................................................................................................................................................................................300 Kč

Očkování + cena vakcíny dle aktuální ceny dodavatele............................................................................................................................................300 Kč

Aplikace injekce do svalu či podkoží u nepojištěného pacienta........................................................................................................................250 Kč

Kopie dokumentace ( na žádost pacienta ).....................................................................................................................................................10 Kč /stránku

Vystavení duplikátu vydaného dokumentu (PN, lístek na peníze apod)....................................................................................................... 50 Kč

Poplatek za vypsání receptu nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění..........................................................................................50 Kč

Test okultního krvácení (FOBT)....................................................................................................................................................................................................450 Kč

Vratná záloha na služby – vydání FOB testu /propadá v případě znehodnocení testu/................................................................150 Kč

CRP, INR, glykemie - u nepojištěného pacienta nebo na vlastní žádost .....................................................................................................250 Kč

Úhrada v ordinaci možná v hotovosti

Ceny platné od 01.06.2024